بارقه های مثبت اندیشی(31)

اغلب صبح ها زود از خواب برمی خیزم.

حتی اگر شب هم دیر بخوابم یا خواب خوبی نداشته باشم اما،

طبق آنچه ساعت درونی ام به آن عادت کرده باز لحظه ای ناخودآگاه زود برمی خیرم.

در نتیجه طبیعی است زود گرسنه ام می شود.

اما اغلب صبحانه را فراموش می کنم..چون تنهایی میلم به صبحانه نمی رود.

از شما می خواهم اشتباه گاهگداریِ مرا نکنید و صبحانه را فراموش نکنید.

تجربه بهم ثابت کرده خوردن یک صبحانۀ خوب عملکرد فعالیت مغزی را خیلی بالا می برد.

                                                                                                            آسمان

 

/ 0 نظر / 18 بازدید