که غیر سایه ای از تو، به سر نمی خواهم ــ سرودۀ حسین منزوی

من از تو، سروِ عزیزم، ثمر نمی خواهم 

که غیر سایه ای از تو، به سر نمی خواهم

بخیل نیستم امّا برای هیچ درخت

اگر تو سبز نباشی، ثمر نمی خواهم

به جز تو، جایِ دگر، آشیان گزیند اگر

برای مرغِ دلم، بال و پر نمی خواهم

مرا به بویِ خوشَت جان ببخش و زنده بدار

که از تو چیزی از این بیش تر نمی خواهم

اگر چه وسوسۀ دیدنت همیشگی است

ــ که هیچ وسوسه را، این قدر نمی خواهم ــ

دلم به دلهره می لرزد از تماشایت

که بر تن و سر و دستت، تبر نمی خواهم

اگر چه « سروِ شکسته » شعارِ خوش نقشی ست

تو را شکستۀ هر رهگذر نمی خواهم

به پای باش که پایانِ سرنوشتِ تو را

شبیهِ « سرو کش کاشمر » نمی خواهم

نه این، نه آن، نه سوی آسمان، نه رو به افق

نه! من برای تو اصلاً سفر نمی خواهم

مباد رَختِ خزانت به بر، همیشه بهار!

که غیر جامۀ سبزت، به بر نمی خواهم

مرا، غزل همه تعویذِ چشم زخمِ تو باد

جز این اثر، من از این شعر تر نمی خواهم

 

از کتاب دیوان مجموعه اشعار حسین منزوی | نشر نگاه | غزل 188 | صفحۀ 264

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید