سنگی به سمتِ برکه آرام ما مزن ــ سرودۀ کیوان شاهبداغی

قداره بندِ مرگ

با گرگ ها مرقص

رقصِ تو در قبیله ظلمت،

نشانِ چیست؟

پیوند نامبارکِ جهل است و بردگی

 

پیوند پوچ شما

جمع هیچ و هیچ

حاصل  دوباره هیچ

 

سنگی به سمتِ برکه آرام ما مزن

ما دل به خالقِ آن نور بسته ایم

ظلمت ستیزِ پهنۀ تاریخِ ماندگار

 

تبت یدی ابو ستم،

ای جهلِ خیره سر

اقلیمِ شیر را

جایی برای پرسۀ « روباه بچه » نیست. / 21 خرداد 1396

 

/ 0 نظر / 16 بازدید