آسمانِ آخرِ شهریور ــ سرودۀ حسین منزوی

دلم برایت یک ذرّه است

کی می‌شود که

ساعت وقارش را

با بی‌ قراری من، عوض کند

عقربه‌های تنبل !

آیا پیش از من

به کسی که معشوق را در کنار دارد

                                              قول همراهی داده‌اید ؟


در آسمانِ آخرِ شهریور

حتی ستاره‌ای هم نگران من نیست

به اتاق برمی‌گردم و

                          شب را دور سرم می‌چرخانم و

                                                                به دیوار می‌کوبم.

 


/ 0 نظر / 11 بازدید