از بر هستی!

مرا بخوان..!

نه نوشته هایم را ، نه

مرا بخوان..!

نه که صدایم کنی ؛ چرا آن هم خوب است اما آن هم نه

مرا بخوان.. ؛ مرا از بر باش همان گونه که تو را از بر شده ام.

                                                                          آسمان فردوس

 

/ 0 نظر / 15 بازدید