این آدم ها جسارتی در خود نمی بینند!

حالم گرفته است

از این آدم ها که جسارت حرف زدن ندارند!!سکوت می خرند!سکوت می فروشند!

                                                                                                      آسمان فردوس

 

/ 0 نظر / 3 بازدید