برگی از باغ کتاب آسمان(59)

 

تب نیلوفری ــ گزیده اشعار محمد سلمانی ــ نشر تکا ــ چ دوم 87 ــ 184 صفحه.

چه کردی مهربان!؟ انگار قلبم را تکان دادی

به من آیینۀ احساسِ پاکت را نشان دادی

نمی دانی چه توفانی به پا شد در شب بدرود

زمانی که نسیم دست هایت را تکان دادی

ز من تا عشق،تنها یک توانستن مسافت بود

تو اینک زانوان ناتوانم را توان دادی

من این جا واژه های گنگ را در شعر می چیدم

تو یک شب آمدی احساس لالم را زبان دادی

سؤالم در سکوت سنگ ها و صخره ها گم بود

تو امّا پاسخم را با زبانی مهرَبان دادی

/ 0 نظر / 5 بازدید