بی آنکه بجنگد نگاهت می کند!

این کوچه ها می دانند خانه ات

کجاست..

این آسمان بارها تو را تماشا کرده

گام هایت را شمرده اند خیابان های شهر

که دور می شوند.. و دور می شوند

مانده ام...

در گیر و دار قرص ها

در روز های بیهوده.. هوایت را می کنم

خوش به حال باد

که چرخش دست هایش در مو های تو حرام نیست!

خوش به حال آینه که می ایستد روبه رویت..

بی آنکه بجنگد نگاهت می کند!!

/ 1 نظر / 54 بازدید