جز امتداد امید ــ سرودۀ سید علی صالحی

گریزی نیست

از خیره شدن در حیرتِ روزگار

گریزی نیست.

 

او که با آوایِ یکی پرنده می رفت وُ

به اشاره ی یکی خیالِ رهایی بر می گشت،

از داراییِ دنیا

چه بازش می ماند جز جَلای حروف،چه بازش می خواند جز امتدادِ امید.

 

ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند | سرودۀ سید علی صالحی | ص 261 | نشر نگاه

 

/ 0 نظر / 19 بازدید