ای خنکای دل من

ای خُنکای آتش دلم..

بیا و دیگر بار جوانمردی را برای این نامردمان معنا کن!

به قول سلطان غزل:

دورم از ساحل اگر من،تو به دریا دل بزن.. تا کنی نزدیک تر راه دلت را تا دلم.

                                                                                                   آسمان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید