در آغوشِ تو جای گرفتم ــ سرودۀ نیکی فیروز کوهی

آیا باید در آغوش تو جای می گرفتم و آرزو می کردم همان جا همان لحظه آغشته به عطرِ خوشِ گیسوانِ تو بمیرم؟ آه نازنینم در آغوشِ تو جای گرفتم همان جا همان لحظه مرا خوش تر آن بود از عطرِ خوش گیسوانت جانی دوباره بگیرم

از کتاب خداحافظ اگر بازنگشتم | نیکی فیروزکوهی | نشر مایا

/ 0 نظر / 10 بازدید