# آسمان_فردوس

نگذار گنجشک ها به دست هایت عادت کنند

باران برای من و تو بهانه نبود اتفاق بود تا در بزنگاهی ناگریز دورمان بپیچد وادارمان کند پای اعتراف نامه ای انگشت بزنیم که هنوز باورش نداریم اینجا برای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 60 بازدید