برگی از باغ کتاب آسمان(73)

 

 

بیست و هشت اشتباه نویسندگان ــ نوشتۀ جودی دلتون ــ ترجمۀ محسن سلیمانی ــ

چاپ چهارم ــ 184 صفحه ــ سال91 ــ نشر سوره مهر.

یادتان می آید وقتی بچه بودید( یا شاید حتی همین دیشب!)موقع خواندن کتاب،

در حالی که سیب به دست یا با یک جعبه شکلات راحت کنار بخاری دیواری کز کرده بودید،

یک دفعه به تکه ای توصیفی و ملال آور از کتاب برمی خوردید و بعد می دیدید که

چشمانتان بی اختیار از بالای صفحه به پایین می لغزد و از کل جملات و کلمات رد می شود.

گویی بی اختیار دنبال چیزی می گردد.اما دنبال چه چیز؟دنبال یک حادثه!یک عمل داستانی!

اکثر روایت های طولانی ملال آور است.اما روایت چیست؟روایت یعنی نقل داستان به جای

نشان دادن داستان.صفحات تمام نشدنی که در آن ها اتفاقی نمی افتد و پر از توصیف است.

مری گفت که می خواهد به سیرک برود،یک عبارت روایی یا عبارت نقلی است.

اما مری گفت:«من می خواهم به سیرک بروم.»یک عبارت حادثه ای است.

از شیوه اشتباهی نقالی زیاد استفاده نکنید بلکه سعی کنید اتفاقات را نشان دهید.

سه راه برای این کار وجود دارد:

گفت و گو

حادثه

لطیفه داستانی بامزه دربارۀ یک اتفاق

/ 0 نظر / 14 بازدید