نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن ــ سرودۀ فاضل نظری

اگر جای مُروت نیست با دنیا مدارا کن

به جای دلخوری از تُنگ بیرون را تماشا کن

دل از اعماق دریای صدف‌های تهی بردار

همین‌جا در کویرِ خویش مروارید پیدا کن

چه شوری بهتر از برخوردِ برقِ چشم‌ها باهم

نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن

من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آید

به «آهِ عشق» کاری برتر از اعجازِ عیسا کن

خطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگ

به اسمِ صبر، کم با زندگی امروز و فردا کن

 


/ 0 نظر / 52 بازدید