اعتراف می کنم روح من خسته است

ــ بله خسته ام. ولی یک پیاده روی سریع حالم را خوب می کند. دوشیزه وودهاوس گاهی

روح همه ما خسته می شود. اعتراف می کنم روح من خسته است. بزرگ ترین لطفی که به

من می کنید این است که بگذارید کاری را بکنم که دوست دارم. 

و وقتی بقیه سراغم را گرفتند بگویید به خانه برگشته ام.


از کتاب اِما | نوشتۀ جین آستین |ترجمۀ آرزو خلجی مقیم | نشر نیک فرجام | صفحه 357

 


/ 0 نظر / 14 بازدید