باد خواهد برد

قمرى هاى بى خيال هم فهميده اند،

فروردين است

اما آشيانه ها را باد خواهد برد

خيالى نيست!


بنفشه هاى كوهى هم فهميده اند،

فروردين است

اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد

خيالى نيست!


سنگ ريزه هاى كناره ى رود هم فهميده اند،

فروردين است

اما سايه روشنان سحرى را باد خواهد برد

خيالى نيست!


همه اين ها درست

اما بهار سفر كرده ى ما كِى برمى گردد؟

واقعاً خيالى نيست؟


از کتاب ' چیدن محبوبه های شب ' سرودهء سیدعلی صالحی

/ 0 نظر / 500 بازدید